## ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม


ร่วมปลูกป่าและบวชป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

         นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อานวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นายศุภชัย เปอร์เจ เจ้าพนักงานส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมปลูกป่าและบวชป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 65 พรรษา ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560


เอกสารแนบ
ผู้ประกาศข่าว สุจิน  สุวรรณา
วันที่ประกาศข่าว 9 ก.ย. 2560
จำนวนผู้เข้าชม 108 ครั้ง

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร 0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th
web counter