ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

 
รองอธิบดีตรวจเยี่ยมศูนย์

วันที่ประกาศ  9 ก.ย. 2560
เปิดดู  189  ครั้ง
ประชุมประจำเดือน

วันที่ประกาศ  9 ก.ย. 2560
เปิดดู  117  ครั้ง
ร่วมปลูกป่าและบวชป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ประกาศ  9 ก.ย. 2560
เปิดดู  108  ครั้ง
ร่วมปลูกป่า

วันที่ประกาศ  9 ก.ย. 2560
เปิดดู  99  ครั้ง
จัดเตรียมงานสีสันพรรณไม้

วันที่ประกาศ  9 ก.ย. 2560
เปิดดู  110  ครั้ง
เพาะต้นดอกดาวเรือง

วันที่ประกาศ  9 ก.ย. 2560
เปิดดู  98  ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการ ศพก.

วันที่ประกาศ  9 ก.ย. 2560
เปิดดู  55  ครั้ง
ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ประกาศ  7 ก.ย. 2560
เปิดดู  72  ครั้ง
จัดนิทรรศการงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่

วันที่ประกาศ  7 ก.ย. 2560
เปิดดู  57  ครั้ง
ร่วมการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศปี 2560

วันที่ประกาศ  7 ก.ย. 2560
เปิดดู  72  ครั้ง

 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร 0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th
web counter