##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##
         
   
 

นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายประทีป เอี่ยนเล่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)

 

 

เมนู
   
   
 
ค้นหาข้อมูลข่าวสาร
 
 
           
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

 
       อบรมนักประชาสัมพันธ์  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้นางสุจิน สุวรรณา เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๗
     วันที่ประกาศ  2014-07-23
     เปิดดู  6  ครั้ง
 
 
       อบรมแปรรูป  
     นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพการเกษตร หลักสูตร การแปรรูปผลไม้และการทำไข่เค็ม
     วันที่ประกาศ  2014-07-21
     เปิดดู  12  ครั้ง
 
 
       ศูนย์บริการประชาชน  
     ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มองเห็นปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการให้บริการและ การสนับสนุน ช่วยเหลือด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร จึงมีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผลิตผลทางการเกษตรและศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร
     วันที่ประกาศ  2014-07-18
     เปิดดู  9  ครั้ง
 
 
       ร่วมพิธีเปิดงาน  
     นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธานพิธีเปิดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ (MRCF) และกิจกรรม Meet the Press & Friends ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
     วันที่ประกาศ  2014-07-17
     เปิดดู  12  ครั้ง
 
 
       ประชุมหัวหน้างานส่งเสริม  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) เป็นประธานประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์ ฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ ปี ๒๕๕๗
     วันที่ประกาศ  2014-07-08
     เปิดดู  19  ครั้ง
 
 
       ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  
     นายมนตรี ชะนะชมภู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ (ทุ่งเรา) ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงทุ่งเรา หน่วยจัดการต้นน้ำเลา เทศบาลตำบลโป่งแยง และชาวบ้านบวกเต๋ย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
     วันที่ประกาศ  2014-07-02
     เปิดดู  15  ครั้ง
 
 
       อบรมการทำแชมพู  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับนายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเกษตรกร
     วันที่ประกาศ  2014-06-30
     เปิดดู  16  ครั้ง
 
 
       ศึกษาดูงาน  
     นายปรีชา เพ็ชร์เม็ด หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ (ปางอุ๋ง) ร่วมต้อนรับ นายสุรพล พนัสอำพล ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
     วันที่ประกาศ  2014-06-25
     เปิดดู  15  ครั้ง
 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

สาระน่ารู้การเกษตรที่สูง   

    
 
การปลูกกุหลาบ  
วันที่  2014-07-09
เปิดดู  12  ครั้ง

 

    
 
การปลูกองุ่น  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  17  ครั้ง

 

    
 
พลับ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  12  ครั้ง

 

    
 
ท้อ-พีช  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  15  ครั้ง

 

    
 
ถั่วอะซูกิ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  13  ครั้ง

 

    
 
แชมพูและครีมนวดผมจากอะโวกาโด  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  14  ครั้ง

 

 

         ดูทั้งหมด
 
##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)่
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร  0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th