ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

 
       โครงการฟาร์มตัวอย่าง  
     นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมต้อนรับ ดร.ไพศาล ล้อมทอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ และรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริและมอบสิ่งของพระราชทาน ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2016-01-29
     เปิดดู  23  ครั้ง
 
 
       โครงการฟาร์มตัวอย่าง  
     นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมต้อนรับ ดร.ไพศาล ล้อมทอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ และรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริและมอบสิ่งของพระราชทาน ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านเสาแดง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2016-01-28
     เปิดดู  21  ครั้ง
 
 
       โครงการฟาร์มตัวอย่าง  
     นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเรื่องการทำไก่ เป็ด หมูแฮม ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านแม่ตุงติง อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2016-01-21
     เปิดดู  40  ครั้ง
 
 
       ประชุมโครงการขยายผลฝิ่น  
     นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายนางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมแผนปฏิบัติงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙
     วันที่ประกาศ  2016-01-20
     เปิดดู  24  ครั้ง
 
 
       ผึ้งในสวนไม้ผล  
     นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายนายมนตรี ชะนะชมภู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ อบรมเกษตรกรโครงการหลวง เรื่อง ผึ้งในสวนไม้ผล ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ทุ่งเริง อำเภอสะเมิง เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2016-01-08
     เปิดดู  46  ครั้ง
 
 
       ประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้นายมนตรี ชะนะชมภู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2015-12-30
     เปิดดู  53  ครั้ง
 
 
       รับองคมนตรี  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้นายมนตรี ชะนะชมภู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ แจกสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรบ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2015-12-30
     เปิดดู  52  ครั้ง
 
 
       จัดนิทรรศการ  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้นายธีรพงศ์ สุพรรณทัศน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
     วันที่ประกาศ  2015-12-30
     เปิดดู  47  ครั้ง
 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

สาระน่ารู้การเกษตรที่สูง   

    
 
การปลูกสตรอเบอรี่  
วันที่  2016-01-07
เปิดดู  48  ครั้ง

 

    
 
การปลูกกุหลาบ  
วันที่  2014-07-09
เปิดดู  333  ครั้ง

 

    
 
การปลูกองุ่น  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  321  ครั้ง

 

    
 
พลับ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  275  ครั้ง

 

    
 
ท้อ-พีช  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  293  ครั้ง

 

    
 
ถั่วอะซูกิ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  209  ครั้ง

 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##
 

นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายประทีป เอี่ยนเล่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)

 

 

เมนู
   
   
             
##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)่
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร  0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th