ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม


ให้ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
                วันที่ 3 เมษายน 2560 นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) พร้อมทีมงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ศิขิรัมย์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า ,การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปมะเขือเทศเชื่อมแห้ง ขนมกล้วย และแยมมัลเบอร์รี ให้กับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอเมือง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันป่าตอง อำเภอหางดง ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประกาศ  4 เม.ย. 2560
เปิดดู  17  ครั้ง


ติดตามงานศูนย์เกษตรที่สูงขอบด้ง  
                วันที่ 28 มีนาคม 2560 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) โดยนางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) และทีมงานได้เข้าติดตามงานศูนย์เกษตรที่สูงขอบด้งและงานในโครงการพระราชดำริ แปลงปลูกพืชเมืองหนาว ได้แก่ แปลงเจียวกู่หลาน , แปลงสตรอเบอรี่ , แปลงชาจีน, แปลงผักอินทรีย์ , แปลงกุหลาบ และ โรงเพาะเห็ดพอตโตเบลโล่ โดยมี นายบุญเทียน แหลงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการดำเนินงาน ณ ศูนย์เกษตรที่สูงขอบด้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประกาศ  4 เม.ย. 2560
เปิดดู  18  ครั้ง


เป็นวิทยากรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  
                ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) โดย นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) พร้อมทีมงานได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรอำเภองาว ให้เป็นวิทยากรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เรื่อง ถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรในแต่ละแปลง/การรวมกลุ่มเกษตรกร/การจัดตั้งกองทุน/การร่างระเบียบกลุ่มสถาบันเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลบ้านหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560
วันที่ประกาศ  4 เม.ย. 2560
เปิดดู  11  ครั้ง


เป็นวิทยากรครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  
                ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) โดย นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) พร้อมทีมงานได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน ให้เป็นวิทยากรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่ม/การจัดตั้งกองทุน/การร่างระเบียบกลุ่มสถาบันเกษตรกร ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560
วันที่ประกาศ  4 เม.ย. 2560
เปิดดู  10  ครั้ง


ร่วมเป็นวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำ  
                นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) และทีมงานร่วมเป็นวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำ หลักสูตร การปรับปรุงคุณภาพไม้ผลและการรวมกลุ่มเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านสันลมจอย หมู่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16 มีนาคม 2560
วันที่ประกาศ  4 เม.ย. 2560
เปิดดู  18  ครั้ง


เป็นวิทยากรฝึกอบรม  
                นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายนางวรางรณา แก้วประดิษฐ์ เจ้าพนักงานเคหะกิจเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยากรฝึกอบรม การทำข้าวเกรียบฟักทองร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาแม่แตง ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 3 ต.เมืองแกน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 17 มีนาคม 2560
วันที่ประกาศ  4 เม.ย. 2560
เปิดดู  9  ครั้ง


เป็นวิทยากรฝึกอบรม  
                นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายนางวรางรณา แก้วประดิษฐ์ เจ้าพนักงานเคหะกิจเกษตรชำนาญงาน เป็นวิทยากรฝึกอบรม การทำข้าวเกรียบฟักทองร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาแม่แตง ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 3 ต.เมืองแกน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 17 มีนาคม 2560
วันที่ประกาศ  4 เม.ย. 2560
เปิดดู  14  ครั้ง


จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่  
                นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นายบุญเทียน แหลงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ณ ดอยดำ อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2560
วันที่ประกาศ  4 เม.ย. 2560
เปิดดู  17  ครั้ง


อ่านทั้งหมด


สาระน่ารู้


การปลูกฟักทองญี่ปุ่น
วันที่ประกาศ  20 ต.ค. 2559
เปิดดู  121  ครั้ง
การปลูกถั่วอะซูกิ
วันที่ประกาศ  20 ต.ค. 2559
เปิดดู  107  ครั้ง
พลับ
วันที่ประกาศ  19 ต.ค. 2559
เปิดดู  128  ครั้ง
การปลูกสตรอเบอรี่
วันที่ประกาศ  2 ส.ค. 2559
เปิดดู  168  ครั้ง
การปลูกกุหลาบ
วันที่ประกาศ  9 ก.ค. 2557
เปิดดู  596  ครั้ง
การปลูกองุ่น
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  581  ครั้ง
ท้อ-พีช
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  524  ครั้ง
แชมพูและครีมนวดผมจากอะโวกาโด
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  486  ครั้ง
เจียวกู้หลาน
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  297  ครั้ง

อ่านทั้งหมด

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร 0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th
web counter