##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##
         
   
 

นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายประทีป เอี่ยนเล่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)

 

 

เมนู
   
   
 
ค้นหาข้อมูลข่าวสาร
 
 
           
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

 
       สนับสนุนพันธุ์ไผ่ตง  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) สนับสนุนต้นพันธุ์ไผ่ตงและไผ่เลี้ยง จำนวน ๒๔๐ ต้น ในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริขุนแตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขยายให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการ ฯ
     วันที่ประกาศ  2014-09-03
     เปิดดู  3  ครั้ง
 
 
       ติดตามการซ่อมบ้านพัก  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ติดตามดูการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ และอาคารที่ทำการของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูงวัดจันทร์) โดยมี นางสาวอริศรา มหาวงค์ หัวหน้าศูนย์วัดจันทร์
     วันที่ประกาศ  2014-09-02
     เปิดดู  9  ครั้ง
 
 
       คลินิกเกษตรเคลื่อนที่  
     นายเกรียงชัย อินทรทัต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
     วันที่ประกาศ  2014-08-28
     เปิดดู  15  ครั้ง
 
 
       ปลูกข้าว  
     นายบุญเทียน แหลงคำ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ศูนย์ย่อยแกน้อย เป็นประธานเปิดงานโครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ ณ โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่นาศิริ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
     วันที่ประกาศ  2014-08-27
     เปิดดู  10  ครั้ง
 
 
       ประชุมผู้บริหารงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ประชุมสัมมนาผู้บริหารงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ ปี ๒๕๕๗ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ฯ ณ โรงแรมปาร์คอิน เชียงราย
     วันที่ประกาศ  2014-08-26
     เปิดดู  16  ครั้ง
 
 
       สัมมนาศูนย์ปฏิบัติการ ปี 2557  
     นายเกรียงชัย อินทรทัต พร้อมด้วย นายบุญเทียน แหลงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗
     วันที่ประกาศ  2014-08-25
     เปิดดู  11  ครั้ง
 
 
       สัมมนาลุ่มน้ำปิง  
     นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง สรุปผลการำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และวางแผนการำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ลุ่มน้ำปิง และน้ำแม่กลาง
     วันที่ประกาศ  2014-08-22
     เปิดดู  9  ครั้ง
 
 
       MRCF ด้วยระบบงานวิจัย R2R  
     นายเกรียงชัย อินทรทัต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร MRCF กิจกรรมการพัฒนาระบบงานส่งเสริมการเกษตรด้วยกระบวนงานวิจัย R๒R สสข.๖ ปี ๒๕๕๗
     วันที่ประกาศ  2014-08-22
     เปิดดู  10  ครั้ง
 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

สาระน่ารู้การเกษตรที่สูง   

    
 
การปลูกกุหลาบ  
วันที่  2014-07-09
เปิดดู  25  ครั้ง

 

    
 
การปลูกองุ่น  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  37  ครั้ง

 

    
 
พลับ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  28  ครั้ง

 

    
 
ท้อ-พีช  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  30  ครั้ง

 

    
 
ถั่วอะซูกิ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  26  ครั้ง

 

    
 
แชมพูและครีมนวดผมจากอะโวกาโด  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  26  ครั้ง

 

 

         ดูทั้งหมด
 
##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)่
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร  0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th