ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

 
       ติดตามงานส่งเสริมการเกษตร  
     นายปรีชา เพ็ชร์เม็ด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (เกษตรที่สูง) ปางอุ๋ง ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ปาเก่อญอโครงการหลวงปางอุ๋ง จำกัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์ และได้เข้าไปติดตามแปลงถั่วอะซูกิ แปลงถั่วนิ้วนางแดง ของเกษตรกรบ้านป่ากล้วย พร้อมได้แนะนำเกษตรกรเฝ้าระวังโรคระบาดของแมลงและกำจัดวัชพืชในแปลงของเกษตรกร ณ หมู่ ๙ บ้านแม่หยอด ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2015-09-29
     เปิดดู  29  ครั้ง
 
 
       ติดตามงานส่งเสริมการเกษตร  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) มอบหมายให้นายบุญเทียน แหลงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามงานส่งเสริมการปลูกสตรอเบอรี่ ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ณ บ้านนอแล ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และติดตามงานส่งเสริมการปลูกสมุนไพรเจียวกู่หลาน ณ บ้านขอบด้ง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้
     วันที่ประกาศ  2015-09-28
     เปิดดู  11  ครั้ง
 
 
       ติดตามงานโครงการชา  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) มอบหมายให้นายบุญเทียน แหลงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมติดตามงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ณ บ้านปางมะโอ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2015-09-28
     เปิดดู  11  ครั้ง
 
 
       ติดตามแปลงปลูกถั่วอะซูกิ  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ศูนย์ฯปางอุ๋ง อินทนนท์ นายปรีชา เพ็ชร์เม็ด หัวหน้า ได้เข้าไปติดตามแปลงถั่วอะซูกิ แปลงถั่วนิ้วนางแดง ของเกษตรกรบ้านห้วยขี้เปอะ และ บ้านแม่หยอด ได้แนะนำเกษตรกรเฝ้าระวังโรคและแมลงในแปลงถั่ว หากเกิดโรคในแปลงให้พ่นสารป้องกันหรือถอนทิ้งวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2015-09-22
     เปิดดู  19  ครั้ง
 
 
       ติดตามงานส่งเสริมการเกษตร  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ศูนย์ฯปางอุ๋ง อินทนนท์ นายปรีชา เพ็ชร์เม็ด หัวหน้าศูนย์ฯ ได้ติดตามการเปลี่ยนยอดพันธุ์ อาโวคาโด อินทรีย์ ของเกษตรกรบ้านเมืองอาง จำนวน ๒๐๐ ต้น เกษตรกร ๔ ราย และติดตามงานส่งเสริมการปลูกมะม่วงอินทรีย์ เปลี่ยนยอดไปแล้ว จำนวน ๑๒๗ ต้น เกษตรกร ๔ ราย เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2015-09-21
     เปิดดู  15  ครั้ง
 
 
       ประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ฯ ทุ่งหลวง ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการหลวงทุ่งหลวง เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และเพื่อทราบปัญหาและความต้องการในปีงบประมาณต่อไป โดยมี นายประสิทธิ โนรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อาคารประชุม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงบ้านห้วยตอง ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
     วันที่ประกาศ  2015-09-18
     เปิดดู  15  ครั้ง
 
 
       ประชุมบ้านเมืองอาง  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ศูนย์ฯปางอุ๋ง นายปรีชา เพ็ชร์เม็ด หัวหน้าศูนย์ฯ ได้ร่วมประชุมประจำเดือนเกษตรกรบ้านเมืองอาง ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านแม่ป่าก่อ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ มีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๒๑ ราย เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2015-09-18
     เปิดดู  14  ครั้ง
 
 
       ประมาณการผลผลิตกาแฟ  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ศูนย์ฯปางอุ๋ง นายปรีชา เพ็ชร์เม็ด หัวหน้าศูนย์ ฯ ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง ร่วมประชุมกับกลุ่มเกษตรกรบ้านแม่อูคอเพื่อประมาณการผลผลิตกาแฟ ณ บ้านแม่อูคอหลวง ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2015-09-10
     เปิดดู  26  ครั้ง
 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

สาระน่ารู้การเกษตรที่สูง   

    
 
การปลูกกุหลาบ  
วันที่  2014-07-09
เปิดดู  237  ครั้ง

 

    
 
การปลูกองุ่น  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  246  ครั้ง

 

    
 
พลับ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  217  ครั้ง

 

    
 
ท้อ-พีช  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  235  ครั้ง

 

    
 
ถั่วอะซูกิ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  150  ครั้ง

 

    
 
แชมพูและครีมนวดผมจากอะโวกาโด  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  210  ครั้ง

 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##
 

นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายประทีป เอี่ยนเล่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)

 

 

เมนู
   
   
             
##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)่
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร  0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th