## ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ##
ข่าวประชาสัมพันธ์   

 
ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลศูนย์ ฯ  
วันที่  2013-09-10
เปิดดู  183  ครั้ง
 

 
อำเภอเคลื่อนที่  
วันที่  2013-07-09
เปิดดู  264  ครั้ง
 

 

         ดูทั้งหมด
 

 


ข่าวกิจกรรม

 
อบรมแม่บ้านแปรรูปกล้วยน้ำหว้า  
วันที่  2014-03-21
เปิดดู  18  ครั้ง
 

 
อบรมการปลูกผักเมืองหนาว  
วันที่  2014-03-20
เปิดดู  13  ครั้ง
 

 
อบรมแปรรูปกล้วยน้ำหว้า  
วันที่  2014-03-19
เปิดดู  13  ครั้ง
 

 
อบรมเกษตรกรเรื่องการปลูกผักเมืองหนาว  
วันที่  2014-03-18
เปิดดู  13  ครั้ง
 

 
ตรวจเยี่ยมศูนย์ ฯ  
วันที่  2014-03-07
เปิดดู  19  ครั้ง
 

 
ประชุมโครงการขยายผลฝิ่น  
วันที่  2014-03-06
เปิดดู  14  ครั้ง
 

 
ประชุมงานส่งเสริมการเกษตร  
วันที่  2014-03-06
เปิดดู  15  ครั้ง
 

 
รับเสด็จ ฯ  
วันที่  2014-03-05
เปิดดู  22  ครั้ง
 

 
ประชุมเตรียมรับเสด็จ ฯ  
วันที่  2014-03-05
เปิดดู  16  ครั้ง
 

 
อบรมเกษตรกรฟาร์มตัวอย่าง  
วันที่  2014-03-04
เปิดดู  31  ครั้ง
 

 
อบรมเกษตรกรการปลูกสตรอเบอรี่  
วันที่  2014-03-04
เปิดดู  17  ครั้ง
 

 
อบรมโครงการขยายผลโครงการหลวง  
วันที่  2014-03-03
เปิดดู  19  ครั้ง
 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

## ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ##

 

ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงใหม่
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร  0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th