ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม


ร่วมประชุมสร้างป่า สร้างรายได้  
                นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้นายบุญเทียน แหลงคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมวิชาการ “สร้างป่า สร้างรายได้” ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ประกาศ  10 ก.พ. 2560
เปิดดู  5  ครั้ง


อบรมเกษตรกร  
                นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้นางกนกวรรณ พรหมตันนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ณ บ้านโป่งน้อยใหม่ ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ประกาศ  10 ก.พ. 2560
เปิดดู  4  ครั้ง


อบรมอาชีพ  
                นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้นายมนตรี ชะนะชมพู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางวรางคณา แก้วประดิษฐ์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ประกาศ  10 ก.พ. 2560
เปิดดู  4  ครั้ง


โครงการพระราชดำริ  
                นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านเสาแดงตามพระราชดำริฯ แก่คณะท่าน พลเอกยศนันท์ หร่ายเจริญ ผู้ประสานงานโครงการพระราชดำริฯและความมั่นคง กองทัพบก และได้สนับสนุนต้นกล้าอะโวกาโด จำนวน 350 ต้น ต้นกล้าพลับจำนวน 200 ต้น ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านเสาแดงตามพระราชดำริฯ ตำบลแม่แจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ประกาศ  2 ก.พ. 2560
เปิดดู  6  ครั้ง


ประชุมเกษตรอำเภอ  
                นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นายธีรพงศ์ สุพรรณทัศน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอ ครั้งที่1/2560 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560
วันที่ประกาศ  2 ก.พ. 2560
เปิดดู  6  ครั้ง


ประชุมผู้บริหาร  
                ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) โดยนางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) นายธีรพงศ์ สุพรรณทัศน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวศศิเมษ ฟองสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการบริหารงานและขับเคลื่อนปฏิบัติการภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 4/2560 โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560
วันที่ประกาศ  2 ก.พ. 2560
เปิดดู  8  ครั้ง


มอบต้นกล้ากาแฟ  
                ในวันที่ 27 มกราคม 2560 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) โดยนางรัตนาภรณ์ กัญญราช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) สนับสนุนกล้าพันธุ์กาแฟอาราบิก้าและต้นกล้าพันธุ์มะขาม แก่สำนักงานเกษตรอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 200 ต้น
วันที่ประกาศ  2 ก.พ. 2560
เปิดดู  7  ครั้ง


อบรมเฉพาะด้าน  
                นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้นางกนกวรรณ พรหมตันนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ จัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ ตามโครงการฝึกอบรมเฉพาะด้าน หลักสูตร “ฝึกอบรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และตามความถนัดของศูนย์ฯ” ณ บ้านเมืองอาง และบ้านนาป่าก่อ อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560
วันที่ประกาศ  30 ม.ค. 2560
เปิดดู  9  ครั้ง


อ่านทั้งหมด


สาระน่ารู้


การปลูกฟักทองญี่ปุ่น
วันที่ประกาศ  20 ต.ค. 2559
เปิดดู  73  ครั้ง
การปลูกถั่วอะซูกิ
วันที่ประกาศ  20 ต.ค. 2559
เปิดดู  71  ครั้ง
พลับ
วันที่ประกาศ  19 ต.ค. 2559
เปิดดู  84  ครั้ง
การปลูกสตรอเบอรี่
วันที่ประกาศ  2 ส.ค. 2559
เปิดดู  134  ครั้ง
การปลูกกุหลาบ
วันที่ประกาศ  9 ก.ค. 2557
เปิดดู  547  ครั้ง
การปลูกองุ่น
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  531  ครั้ง
ท้อ-พีช
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  484  ครั้ง
แชมพูและครีมนวดผมจากอะโวกาโด
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  450  ครั้ง
เจียวกู้หลาน
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  259  ครั้ง

อ่านทั้งหมด

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร 0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th
web counter