## ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2563  
                วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายธีรพงศ์ สุพรรณทัศน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) เป็นประธาน ในการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ครั้งที่ 7/2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประกาศ  30 ก.ค. 2563
เปิดดู  38  ครั้ง


เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
                วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายธีรพงศ์ สุพรรณทัศน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวศศิเมษ ฟองสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเตรียม ความพร้อมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายวิรุฬ?พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประขุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประกาศ  30 ก.ค. 2563
เปิดดู  35  ครั้ง


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข  
                วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายธีรพงศ์ สุพรรณทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) พร้อมด้วยคณะข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นผู้เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ นำกล่าว อาศิรวาท ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และร่วมพิธีถวาย สัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
วันที่ประกาศ  30 ก.ค. 2563
เปิดดู  35  ครั้ง


ร่วมติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 10/2563  
                วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 นายธีรพงศ์ สุพรรณทัศน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นายสมคิด แสงมณี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายรัตนชัย รัตนชัยประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายประดิษฐ์ อุ่นคำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมต้อนรับนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 10/2563 ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ณ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตร ที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประกาศ  30 ก.ค. 2563
เปิดดู  34  ครั้ง


ร่วมรับคณะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น  
                วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายธีรพงศ์ สุพรรณทัศน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นายยงยุทธิ์ บุญสูง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมรับคณะพลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ณ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริบ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประกาศ  30 ก.ค. 2563
เปิดดู  21  ครั้ง


เข้าร่วมประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 5/2563  
                วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายธีรพงศ์ สุพรรณทัศน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายรัตนชัย รัตนชัยประสิทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประกาศ  30 ก.ค. 2563
เปิดดู  32  ครั้ง


เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อบูรณาการโครงการร้อยใจรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
                วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายธีรพงศ์ สุพรรณทัศน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน เพื่อบูรณาการโครงการร้อยใจรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประกาศ  30 ก.ค. 2563
เปิดดู  23  ครั้ง


เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ทุ่งหลวง และแม่สะป๊อก ครั้งที่ 2/2563  
                วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายธีรพงศ์ สุพรรณทัศน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวศศิเมษ ฟองสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง ทุ่งหลวง และแม่สะป๊อก ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายมนัส สุริยสิงห์ นายอำเภอแม่วาง เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่วาง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประกาศ  30 ก.ค. 2563
เปิดดู  27  ครั้ง


อ่านทั้งหมด


สาระน่ารู้


การปลูกพลับ
วันที่ประกาศ  25 พ.ค. 2563
เปิดดู  87  ครั้ง
การปลูกองุ่น
วันที่ประกาศ  25 พ.ค. 2563
เปิดดู  96  ครั้ง
การปลูกสตรอเบอร์รี่
วันที่ประกาศ  25 พ.ค. 2563
เปิดดู  85  ครั้ง
การปลูกกาแฟ
วันที่ประกาศ  25 พ.ค. 2563
เปิดดู  90  ครั้ง

อ่านทั้งหมด


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร 0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th
web counter