ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

 
       งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) แจ้งว่า นายมนตรี ชะนะชมภู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ศูนย์ปฏิบัติการทุ่งหลวง แม่แฮ แนะภูมิปัญญาชาวบ้าน วิธีการเก็บผล อะโวกาโดจากต้น โดยไม่ทำให้ผลช้ำ
     วันที่ประกาศ  2015-07-27
     เปิดดู  19  ครั้ง
 
 
       โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้นายมนตรี ชะนะชมภู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้ความรู้แก่ครู กศน และเกษตรกร หัวข้อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการทำปุ๋ยหมัก ในพื้นที่โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ ของแผ่นดิน
     วันที่ประกาศ  2015-07-22
     เปิดดู  14  ครั้ง
 
 
       ฟาร์มตัวอย่าง  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) พร้อมด้วยนางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้อนรับและมอบเมล็ดพันธุ์อะโวกาโด จำนวน ๒,๐๐๐ เมล็ด ให้กับนายจรูญ อิ่มเอิบสิน ผู้ช่วยเลขาธิการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยนายสุพรรณ วรรณรักษ์ นัดจัดการงานในพระองค์ และเจ้าหน้าที่โครงการฟาร์มตัวอย่างขุนแตะ ฟาร์มดงเย็น อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
     วันที่ประกาศ  2015-07-21
     เปิดดู  20  ครั้ง
 
 
       ฟาร์มตัวอย่าง  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) พร้อมด้วยนางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้อนรับและมอบเมล็ดพันธุ์อะโวกาโด จำนวน ๒,๐๐๐ เมล็ด ให้กับนายจรูญ อิ่มเอิบสิน ผู้ช่วยเลขาธิการ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ พร้อมด้วยนายสุพรรณ วรรณรักษ์ นัดจัดการงานในพระองค์ และเจ้าหน้าที่โครงการฟาร์มตัวอย่างขุนแตะ ฟาร์มดงเย็น อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
     วันที่ประกาศ  2015-07-21
     เปิดดู  15  ครั้ง
 
 
       เศรษฐกิจพอเพียง  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง จัดอบรมเกษตรกรและแม่บ้านเกษตรกร หลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีการเกษตรให้ชุมชนสามารถ พึ่งตนเองได้ โดยมีนายสุเทพ ทิพย์รัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน
     วันที่ประกาศ  2015-07-15
     เปิดดู  30  ครั้ง
 
 
       ครู กศน  
     นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) พร้อมนายมนตรี ชะนะชมภู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบเมล็ดพันธุ์ให้กับครู สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) บ้านตะกอคะ และบ้านแม่เงา หมู่ ๙ ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้อำนวยการ กศน.เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2015-07-07
     เปิดดู  31  ครั้ง
 
 
       มอบวัสดุโครงการขยายผล  
     นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) พร้อมเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาการเกษตรเขตพื้นที่พิเศษ กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามงานโครงการขยายผลโครงการหลวง โดยมีนายบุญเทียน แหลงคำ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)แกน้อย
     วันที่ประกาศ  2015-07-07
     เปิดดู  26  ครั้ง
 
 
       ประชุมประจำเดือน  
     นายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามการบริหารงานของศูนย์ส่งเสริม เพื่อปรับระบบการปฏิบัติงานใหม่ รับทราบปัญหาการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนงานให้เป็นระบบ โดยมีนายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์
     วันที่ประกาศ  2015-07-06
     เปิดดู  26  ครั้ง
 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

สาระน่ารู้การเกษตรที่สูง   

    
 
การปลูกกุหลาบ  
วันที่  2014-07-09
เปิดดู  192  ครั้ง

 

    
 
การปลูกองุ่น  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  203  ครั้ง

 

    
 
พลับ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  177  ครั้ง

 

    
 
ท้อ-พีช  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  192  ครั้ง

 

    
 
ถั่วอะซูกิ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  121  ครั้ง

 

    
 
แชมพูและครีมนวดผมจากอะโวกาโด  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  175  ครั้ง

 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##
 

นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายประทีป เอี่ยนเล่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)

 

 

เมนู
   
   
             
##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##



ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)่
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร  0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th