ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

 
       ประชุมประจำเดือน  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ประธานประชุมประจำเดือนของศูนย์ ฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และแจ้งข่าวสารจากส่วนกลาง ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2015-11-25
     เปิดดู  18  ครั้ง
 
 
       ฟาร์มตัวอย่าง  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวจารุวี อันเซตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและรายงานผลการดำเนินงาน ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2015-11-17
     เปิดดู  19  ครั้ง
 
 
       ร่วมพิธีบิดาฝนหลวง  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดา แห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณสำนักงานชลประทานที่ ๑ ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2015-11-17
     เปิดดู  13  ครั้ง
 
 
       การผลิตสารชีวภัณฑ์  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ นายปรีชา เพ็ชร์เม็ด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ หัวหน้าศูนย์ปางอุ๋ง ได้ส่งเจ้าหน้าวิเคราะห์สารตกค้าง ของศูนย์ฯปางอุ๋ง ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้การผลิตสารชีวภัณฑ์ เช่น ไตรโคเดอร์มา และเมทาไรซียมชนิดผง เพื่อเพิ่มความรู้ และสามารถผลิตสารชีวภัณฑ์ใช้เองภายในศูนย์และจำหน่ายให้กับเกษตรกร ณ โรงผลิตสารชีวภัณฑ์ โครงการหลวงแม่เหียะ ตำบลแม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2015-11-16
     เปิดดู  16  ครั้ง
 
 
       เชิญเที่ยงานโครงการหลวง  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ เชิญเที่ยวงานโครงการหลวง ๒๕๕๘ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียวใหม่ โดยภายในงานมีกิจกรรม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการความก้าวหน้าทางวิชาการ แนะนำผัก ผลไม้ ชนิดใหม่ กิจกรรมการประกวดต่างๆ การสาธิตอาหารจากเชฟและดารายอดนิยม งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น
     วันที่ประกาศ  2015-11-13
     เปิดดู  15  ครั้ง
 
 
       ศึกษาดูงาน  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ นายปรีชา เพ็ชร์เม็ด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ หัวหน้าศูนย์ปางอุ๋ง ให้การต้อนรับคณะเกษตรกรบ้านขุนยะ สถานีฯอินทนนท์ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปลูกถั่วอะซูกิ การดูแลรักษา และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และเข้าศึกษาดูแปลงถั่วอะซูกิของเกษตรกรบ้านแม่หยอด มีเกษตรกรศึกษาดูงาน จำนวน ๕๐ คน นายชัยณรงค์ กล้าณรงค์เชาว์เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ศูนย์ฯปางอุ๋ง หมู่ที่ ๑๑ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2015-11-13
     เปิดดู  14  ครั้ง
 
 
       ดูงาน  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ นายปรีชา เพ็ชร์เม็ด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ หัวหน้าศูนย์ปางอุ๋ง ให้การต้อนรับคณะข้าราชการสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน มาศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว งานไม้ผลของศูนย์ฯปางอุ๋ง และนายชัตชนะ สุขเทศ นักวิชาการไม้ผล ร่วมต้อนรับและพาศึกษาดูแปลงของเกษตรกร ณ ศูนย์ปางอุ๋ง หมู่ที่ ๑๑ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้
     วันที่ประกาศ  2015-11-05
     เปิดดู  28  ครั้ง
 
 
       สนับสนุนต้นพันธุ์  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ หัวหน้าศูนย์ ฯ ทุ่งหลวง แม่แฮ ให้การสนับสนุนต้นพันธุ์อะโวกาโด จำนวน ๑๐๐ ต้น บัคคาเนีย จำนวน ๒๐ ต้น ยอดพันธุ์แฮส จำนวน ๕๐ ยอด พร้อมอุปกรณ์ในการเสียบยอด และให้คำปรึกษา เทคนิคในการขยายพันธุ์ ณ ฟาร์มขุนแตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้
     วันที่ประกาศ  2015-11-02
     เปิดดู  26  ครั้ง
 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

สาระน่ารู้การเกษตรที่สูง   

    
 
การปลูกกุหลาบ  
วันที่  2014-07-09
เปิดดู  277  ครั้ง

 

    
 
การปลูกองุ่น  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  281  ครั้ง

 

    
 
พลับ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  245  ครั้ง

 

    
 
ท้อ-พีช  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  264  ครั้ง

 

    
 
ถั่วอะซูกิ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  175  ครั้ง

 

    
 
แชมพูและครีมนวดผมจากอะโวกาโด  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  242  ครั้ง

 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##
 

นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายประทีป เอี่ยนเล่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)

 

 

เมนู
   
   
             
##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)่
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร  0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th