ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม


โครงการพระราชดำริ  
                นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ( เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายยงยุทธ บุญสูง และนายศุภชัย เปอร์เจ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง “การปลูกกาแฟครบวงจร” ณ กองพันพัฒนาที่ ๓ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พันเอกศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รองผู้อำนวยการโครงการฯ เป็นประธาน ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
วันที่ประกาศ  13 ก.ย. 2559
เปิดดู  42  ครั้ง


โครงการพระราชดำริ  
                นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสรุปผลการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๕๙
วันที่ประกาศ  10 ก.ย. 2559
เปิดดู  38  ครั้ง


จัดฝึกอบรม อกม  
                ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) โดย นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม) หลักสูตร “การปลูกไม้ผลเมืองหนาว” ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ระหว่าง วันที่ 31 สิงหาคม- 2 กันยายน2559 ที่ผ่านมา
วันที่ประกาศ  6 ก.ย. 2559
เปิดดู  44  ครั้ง


อบรมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ  
                นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางสาวยุวธิดา บุญทาตุ้ย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติเจ้าหน้าที่ศูนย์สหวิชาในศูนย์เฉพาะด้าน โครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริการและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ ระยะที่ 2 หลักสูตร “การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ” ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา
วันที่ประกาศ  6 ก.ย. 2559
เปิดดู  34  ครั้ง


จัดฝึกอบรม  
                ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) โดยนายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้จัดอบรมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอหลักสูตร “การปลูกไม้ผลเมืองหนาว” ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2559
วันที่ประกาศ  26 ส.ค. 2559
เปิดดู  42  ครั้ง


เข้าร่วมสัมมนา  
                นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นายธีรพงศ์ สุพรรณทัศน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวยุวธิดา บุญทาตุ้ย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ปี2559 ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2559
วันที่ประกาศ  26 ส.ค. 2559
เปิดดู  40  ครั้ง


นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ  
                นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางสาวจารุวี อันเซตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 22-24 สิงหาคม 2559
วันที่ประกาศ  26 ส.ค. 2559
เปิดดู  36  ครั้ง


ฟาร์มตัวอย่าง  
                นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมต้อนรับ พลเอกพัชรพงษ์ อินทรสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ และคณะ ณ บ้านตุงติง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
วันที่ประกาศ  26 ส.ค. 2559
เปิดดู  36  ครั้ง


อ่านทั้งหมด


สาระน่ารู้


การปลูกฟักทองญี่ปุ่น
วันที่ประกาศ  20 ต.ค. 2559
เปิดดู  8  ครั้ง
การปลูกถั่วอะซูกิ
วันที่ประกาศ  20 ต.ค. 2559
เปิดดู  6  ครั้ง
พลับ
วันที่ประกาศ  19 ต.ค. 2559
เปิดดู  17  ครั้ง
การปลูกสตรอเบอรี่
วันที่ประกาศ  2 ส.ค. 2559
เปิดดู  72  ครั้ง
การปลูกกุหลาบ
วันที่ประกาศ  9 ก.ค. 2557
เปิดดู  494  ครั้ง
การปลูกองุ่น
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  480  ครั้ง
ท้อ-พีช
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  418  ครั้ง
แชมพูและครีมนวดผมจากอะโวกาโด
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  389  ครั้ง
เจียวกู้หลาน
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  228  ครั้ง

อ่านทั้งหมด

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร 0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th
web counter