##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##
         
   
 

นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายประทีป เอี่ยนเล่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)

 

 

เมนู
   
   
 
ค้นหาข้อมูลข่าวสาร
 
 
           
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

 
       รับองคมนตรี  
     นางสาวอริศรา มหาวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) วัดจันทร์ ร่วมต้อนรับท่านพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ ฯ
     วันที่ประกาศ  2014-12-18
     เปิดดู  4  ครั้ง
 
 
       การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง  
     นายเกรียงชัย อินทรทัต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ร่วมงานรณรงค์การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ ศูนย์เรียนรู้สตรอเบอรี่ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
     วันที่ประกาศ  2014-11-26
     เปิดดู  36  ครั้ง
 
 
       สนับสนุนต้นกาแฟ  
     นางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้า ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูงทุ่งหลวง แม่แฮ) สนับสนุนต้นกล้าพันธุ์อะโวกาโด แก่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริขุนแตะ อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔๐๐ ต้น
     วันที่ประกาศ  2014-11-03
     เปิดดู  50  ครั้ง
 
 
       ประชุมยุทธศาสตร์  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) พร้อมด้วยนายเกรียงชัย อินทรทัต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอริศรา มหาวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
     วันที่ประกาศ  2014-10-30
     เปิดดู  23  ครั้ง
 
 
       ประชุมภูฟ้า  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์เรียนรู้ภูฟ้าในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้ภูฟ้า อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
     วันที่ประกาศ  2014-10-16
     เปิดดู  46  ครั้ง
 
 
       ต้อนรับยุวเกษตรกร  
     นางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ศูนย์ย่อยทุ่งหลวง ต้อนรับตัวแทนยุวเกษตรกรจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
     วันที่ประกาศ  2014-10-15
     เปิดดู  29  ครั้ง
 
 
       สัมมนาขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2557/58  
     นางสาวอริศรา มหาวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ๒๕๕๗/๕๘
     วันที่ประกาศ  2014-09-30
     เปิดดู  44  ครั้ง
 
 
       ประชุมร่วมโครงการหลวงวัดจันทร์  
     นางสาวอริศรา มหาวงค์ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)ศูนย์ย่อยวัดจันทร์ ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการหลวงวัดจันทร์ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวง วัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่
     วันที่ประกาศ  2014-09-29
     เปิดดู  48  ครั้ง
 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

สาระน่ารู้การเกษตรที่สูง   

    
 
การปลูกกุหลาบ  
วันที่  2014-07-09
เปิดดู  106  ครั้ง

 

    
 
การปลูกองุ่น  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  90  ครั้ง

 

    
 
พลับ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  105  ครั้ง

 

    
 
ท้อ-พีช  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  115  ครั้ง

 

    
 
ถั่วอะซูกิ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  69  ครั้ง

 

    
 
แชมพูและครีมนวดผมจากอะโวกาโด  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  113  ครั้ง

 

 

         ดูทั้งหมด
 
##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)่
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร  0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th