##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##
         
   
 

นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายประทีป เอี่ยนเล่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)

 

 

เมนู
   
   
 
ค้นหาข้อมูลข่าวสาร
 
 
           
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

 
       ขับเคลื่อนขยายองค์ความรู้  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนขยายผลองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     วันที่ประกาศ  2014-08-01
     เปิดดู  1  ครั้ง
 
 
       เพิ่มพื้นที่ป่า  
     นางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูงทุ่งหลวง) ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา
     วันที่ประกาศ  2014-07-31
     เปิดดู  16  ครั้ง
 
 
       เพิ่มประสิทธิภาพ MRCF  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้นางสาวอริศรา มหาวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมสัมมนา เชิงปฏิบัติการระบบส่งเสริมการเกษตรด้วยมิติ MRCF เขต ๖ ปี ๒๕๕๗
     วันที่ประกาศ  2014-07-30
     เปิดดู  9  ครั้ง
 
 
       ร่วมงานคลินิกเกษตร  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เพื่อเทอดพระเกียรติระดับประเทศเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
     วันที่ประกาศ  2014-07-29
     เปิดดู  11  ครั้ง
 
 
       เพิ่มรายได้ในครัวเรือน  
     นายสุขชัย เจรียงประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพการเกษตร หลักสูตร การทำน้ำยาล้างจาน และน้ำยาปรับผ้านุ่ม
     วันที่ประกาศ  2014-07-28
     เปิดดู  14  ครั้ง
 
 
       ศึกษาดูงานไม้ผล  
     นายปรีชา เพ็ชร์เม็ด หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ศูนย์ย่อยปางอุ๋ง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ งานพัฒนาและส่งเสริมไม้ผลเขตร้อน มูลนิธิโครงการหลวง
     วันที่ประกาศ  2014-07-25
     เปิดดู  11  ครั้ง
 
 
       ปลูกป่าปางอุุ๋ง  
     นายปรีชา เพ็ชร์เม็ด หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ศูนย์ย่อยปางอุ๋ง ร่วมกับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง พร้อมด้วย อำเภอแม่แจ่ม คณะกรรมการหมู่บ้านปางอุ๋ง และหน่วยงานราชการในพื้นที่
     วันที่ประกาศ  2014-07-24
     เปิดดู  10  ครั้ง
 
 
       อบรมนักประชาสัมพันธ์  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้นางสุจิน สุวรรณา เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๗
     วันที่ประกาศ  2014-07-23
     เปิดดู  13  ครั้ง
 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

สาระน่ารู้การเกษตรที่สูง   

    
 
การปลูกกุหลาบ  
วันที่  2014-07-09
เปิดดู  18  ครั้ง

 

    
 
การปลูกองุ่น  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  27  ครั้ง

 

    
 
พลับ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  18  ครั้ง

 

    
 
ท้อ-พีช  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  20  ครั้ง

 

    
 
ถั่วอะซูกิ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  17  ครั้ง

 

    
 
แชมพูและครีมนวดผมจากอะโวกาโด  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  16  ครั้ง

 

 

         ดูทั้งหมด
 
##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)่
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร  0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th