ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

 
       พัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี 2558  
     นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) เปิดโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี ๒๕๕๘ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้การปฏิบัติงานการพัฒนาทักษะและวิชาการที่จำเป็นสำหรับงานส่งเสริมการเกษตรตามกระบวนการเรียนรู้การผลิตไหลสตรอเบอรี่คุณภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
     วันที่ประกาศ  2015-06-26
     เปิดดู  13  ครั้ง
 
 
       รณรงค์ปลูกแฝก  
     นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ประธานเปิดงานวันรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ บ้านขอบด้ง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายบุญเทียน แหลงคำ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (ศูนย์ย่อยขอบด้ง) ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2015-06-25
     เปิดดู  17  ครั้ง
 
 
        
     นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้นายพิชัย คำใส เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (๒๙ เมษายน) โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนาวิน สินธุสะอาด เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสนามกีฬาหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
     วันที่ประกาศ  2015-06-16
     เปิดดู  22  ครั้ง
 
 
       แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
     นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ร่วมจัดนิทรรศการงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “มหกรรมสินค้าเกษตรและวิสาหกิจชุมชน” เพื่อให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรได้มีโอกาสจำหน่ายสินค้า ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสินค้าเกษตร
     วันที่ประกาศ  2015-06-11
     เปิดดู  22  ครั้ง
 
 
       เพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ศูนย์ปฏิบัติการปางอุ๋ง นายปรีชา เพ็ชร์เม็ด หัวหน้าศูนย์ ฯ ได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกองุ่นและอาโวคาโด บ้านปางอุ๋ง บ้านปางเกี๊ยะ เพื่อเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆในการปลูกองุ่น อาโวคาโด และวางแผนการผลิต พร้อมกับประมาณการผลิต ส่งให้มูลนิธิโครงการหลวง คือ อาโวคาโด จำนวน ๑๒,๐๐๐ กก. และ องุ่น ๖,๐๐๐ กก. ณ ศูนย์ฯปางอุ๋ง หมู่ที่ ๑๑ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2015-05-28
     เปิดดู  41  ครั้ง
 
 
       ประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนา ฯ  
     นายสุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีประชุมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี ๒๕๕๘ โดยมีนายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย การดำเนินงานในภาพรวมที่ผ่านมาของกรมส่งเสริมการเกษตร
     วันที่ประกาศ  2015-05-26
     เปิดดู  28  ครั้ง
 
 
       ประชุมผู้บริหารงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ 2/2558  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ร่วมประชุมผู้บริหารงานส่งเสริมการเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีนายชาตรี บุญนาค ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน
     วันที่ประกาศ  2015-05-19
     เปิดดู  34  ครั้ง
 
 
       ดูงานเศรษฐกิจพอเพียง  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ศูนย์ปฏิบัติการปางอุ๋ง นายปรีชา เพ็ชร์เม็ด หัวหน้าศูนย์ ฯ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้พาเกษตรกรบ้านปางอุ๋ง หมู่ที่ ๑ ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวและด้านเศรษฐกิจพอเพียง ที่บ้านห้วยน้ำกืน และ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง เพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ศูนย์ฯปางอุ๋ง โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมศึกษาดูงาน จำนวน ๑๐ คน ณ บ้านห้วยน้ำกืน และ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
     วันที่ประกาศ  2015-05-19
     เปิดดู  30  ครั้ง
 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

สาระน่ารู้การเกษตรที่สูง   

    
 
การปลูกกุหลาบ  
วันที่  2014-07-09
เปิดดู  175  ครั้ง

 

    
 
การปลูกองุ่น  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  180  ครั้ง

 

    
 
พลับ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  166  ครั้ง

 

    
 
ท้อ-พีช  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  173  ครั้ง

 

    
 
ถั่วอะซูกิ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  112  ครั้ง

 

    
 
แชมพูและครีมนวดผมจากอะโวกาโด  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  164  ครั้ง

 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##
 

นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายประทีป เอี่ยนเล่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)

 

 

เมนู
   
   
             
##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)่
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร  0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th