##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##
         
   
 

นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายประทีป เอี่ยนเล่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)

 

 

เมนู
   
   
 
ค้นหาข้อมูลข่าวสาร
 
 
           
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

 
       พระราชดำริ  
     นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่เขต ๖ ปี ๒๕๕๗
     วันที่ประกาศ  2014-09-12
     เปิดดู  13  ครั้ง
 
 
       กิจกรรมลดต้นทุน  
     นายเกรียงชัย อินทรทัต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายยงยุทธ บุญสูง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ร่วมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
     วันที่ประกาศ  2014-09-10
     เปิดดู  8  ครั้ง
 
 
       อบรมเศรษฐกิจพอเพียง  
     นางกนกวรรณ พรหมตัน หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง)ศูนย์ย่อยทุ่งหลวง แม่แฮ ฝึกอบรมเกษตรากรบนพื้นที่โครงการหลวง หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
     วันที่ประกาศ  2014-09-05
     เปิดดู  13  ครั้ง
 
 
       ผลิตขยายสารชีวภัณฑ์  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ติดตามนิเทศงานและชมกิจกรรมศูนย์ผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ศูนย์ย่อยวัดจันทร์
     วันที่ประกาศ  2014-09-04
     เปิดดู  13  ครั้ง
 
 
       สนับสนุนพันธุ์ไผ่ตง  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) สนับสนุนต้นพันธุ์ไผ่ตงและไผ่เลี้ยง จำนวน ๒๔๐ ต้น ในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริขุนแตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขยายให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการ ฯ
     วันที่ประกาศ  2014-09-03
     เปิดดู  11  ครั้ง
 
 
       ติดตามการซ่อมบ้านพัก  
     นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ติดตามดูการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ และอาคารที่ทำการของ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูงวัดจันทร์) โดยมี นางสาวอริศรา มหาวงค์ หัวหน้าศูนย์วัดจันทร์
     วันที่ประกาศ  2014-09-02
     เปิดดู  16  ครั้ง
 
 
       คลินิกเกษตรเคลื่อนที่  
     นายเกรียงชัย อินทรทัต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ร่วมจัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
     วันที่ประกาศ  2014-08-28
     เปิดดู  25  ครั้ง
 
 
       ปลูกข้าว  
     นายบุญเทียน แหลงคำ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ศูนย์ย่อยแกน้อย เป็นประธานเปิดงานโครงการปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ ณ โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่นาศิริ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
     วันที่ประกาศ  2014-08-27
     เปิดดู  16  ครั้ง
 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

สาระน่ารู้การเกษตรที่สูง   

    
 
การปลูกกุหลาบ  
วันที่  2014-07-09
เปิดดู  32  ครั้ง

 

    
 
การปลูกองุ่น  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  43  ครั้ง

 

    
 
พลับ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  37  ครั้ง

 

    
 
ท้อ-พีช  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  38  ครั้ง

 

    
 
ถั่วอะซูกิ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  31  ครั้ง

 

    
 
แชมพูและครีมนวดผมจากอะโวกาโด  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  40  ครั้ง

 

 

         ดูทั้งหมด
 
##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)่
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร  0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th