ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม


ประชุมประจำเดือน  
                นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนเมษายน 2560 เพื่อชี้แจ้งและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร และได้มีการรดน้ำดำหัวเพื่อขอขมาและขอพรท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) ในวันที่ 11 เมษายน 2560
วันที่ประกาศ  25 มิ.ย. 2560
เปิดดู  16  ครั้ง


ร่วมประชุมโครงการอาหารกลางวัน  
                นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมเสวนาในโครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารและเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยนายประวิน ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2560
วันที่ประกาศ  25 มิ.ย. 2560
เปิดดู  10  ครั้ง


ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร  
                นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นายธีรพงศ์ สุพรรณทัศน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรเรื่อง พืชท้องถิ่น(กล้วย) ให้แก่นักเรียน ในโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ประจำปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
วันที่ประกาศ  25 มิ.ย. 2560
เปิดดู  7  ครั้ง


อบรมการผลิตสื่อฯ  
                นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางสาวยุวธิดา บุญทาตุ้ย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร การพัฒนาสื่อการเรียนรู้รูปแบบสื่อวีดีทัศน์เพื่อนำมาถ่ายทอดความรู้ผ่านสถานีการเรียนรู้เพื่องานส่งเสริมการเกษตร (DOAE K-station) ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่6 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560
วันที่ประกาศ  25 มิ.ย. 2560
เปิดดู  14  ครั้ง


เปิดงานศพก.ลำปาง  
                วันที่ 28 เมษายน 2560 นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ได้เข้าร่วมงาน แถลงข่าวการจัดงานประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ ศพก. สู่แปลงใหญ่ด้วยระบบส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(สับปะรด) ของนายกฤษณะ สิทธิหาญ ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน
วันที่ประกาศ  25 มิ.ย. 2560
เปิดดู  11  ครั้ง


ร่วมจัดนิทรรศการ  
                นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นายมนตรี ชะนะชมภู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในโครงการ โดยทางศูนยฯ ได้นำต้นกล้ากาแฟ และน้ำบ๊วยเกล็ดหิมะ ร่วมแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน ในวันที่ 20 เมษายน 2560
วันที่ประกาศ  25 มิ.ย. 2560
เปิดดู  10  ครั้ง


ประชุมประจำเดือน  
                นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนเมษายน 2560 เพื่อชี้แจ้งและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร และได้มีการรดน้ำดำหัวเพื่อขอขมาและขอพรท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) ในวันที่ 11 เมษายน 2560
วันที่ประกาศ  25 มิ.ย. 2560
เปิดดู  12  ครั้ง


ดูงาน  
                วันที่ 5 เมษายน 2560 นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดูงานการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ข้าวแต๋น กล้วยฉาบ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านสันกอเก็ต ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ประกาศ  25 มิ.ย. 2560
เปิดดู  12  ครั้ง


อ่านทั้งหมด


สาระน่ารู้


การปลูกฟักทองญี่ปุ่น
วันที่ประกาศ  20 ต.ค. 2559
เปิดดู  152  ครั้ง
การปลูกถั่วอะซูกิ
วันที่ประกาศ  20 ต.ค. 2559
เปิดดู  131  ครั้ง
พลับ
วันที่ประกาศ  19 ต.ค. 2559
เปิดดู  160  ครั้ง
การปลูกสตรอเบอรี่
วันที่ประกาศ  2 ส.ค. 2559
เปิดดู  186  ครั้ง
การปลูกกุหลาบ
วันที่ประกาศ  9 ก.ค. 2557
เปิดดู  632  ครั้ง
การปลูกองุ่น
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  606  ครั้ง
ท้อ-พีช
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  545  ครั้ง
แชมพูและครีมนวดผมจากอะโวกาโด
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  521  ครั้ง
เจียวกู้หลาน
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  317  ครั้ง

อ่านทั้งหมด

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร 0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th
web counter