ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม


กลุ่มพัฒนาระบบบริหารเข้าติดตามงานโครงการฯ  
                นายวิรัช จันทรโรทัย ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมส่งเสริมเกษตร พร้อมคณะ เข้าติดตามงานโครงส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร โดยมีนางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการดำเนินงานของโครงการฯ ในวันที่ 9 มีนาคม 2560
วันที่ประกาศ  16 มี.ค. 2560
เปิดดู  5  ครั้ง


ร่วมติดตามงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหา  
                นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมติดตามงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่การปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ณ บ้านป่าเกี๊ยะใหม่ ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และได้สนับสนุน ต้นกล้าอะโวคาโด 700 ต้น ต้นพลับ 500 ต้น โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ในวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2560
วันที่ประกาศ  16 มี.ค. 2560
เปิดดู  7  ครั้ง


ประชุมคณะทำงานศูนย์โครงการหลวงทุ่งหลวง  
                นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ณ ห้องประชุมอาคารคัดบรรจุผลิตผล ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560
วันที่ประกาศ  16 มี.ค. 2560
เปิดดู  8  ครั้ง


เข้าอบรมเจ้าหน้าที่อารักขาพืช  
                นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางสาวยุวธิดา บุญทาตุ้ย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอารักขาพืช หลักสูตรการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติ(NE) ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ประกาศ  16 มี.ค. 2560
เปิดดู  7  ครั้ง


วิทยากรแปลงใหญ่  
                ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านโฮ่ง โดย นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) พร้อมทีมงานเป็นวิทยากรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่(ลำไย) เรื่อง การจัดทำ และการร่างระเบียบกลุ่ม/การลดต้นทุนในครัวเรือนโดยการแปรรูปน้ำลำไยพร้อมดื่ม และการทำน้ำยาเอนกประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ณ ศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพและการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่4 ตำบลศรีเตีย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ประกาศ  3 มี.ค. 2560
เปิดดู  15  ครั้ง


ต่อต้านคอร์รัปชัน  
                วันที่ 20 กุมภาพันธื 2560 นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันประกาศเจตจำนงของหน่วยงานที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานและบริหารงานด้วยคุณธรรมความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อนำองค์กรไปสู่การยกระดับความเชื่อมั่นของเกษตรกรและประชาชน
วันที่ประกาศ  3 มี.ค. 2560
เปิดดู  12  ครั้ง


ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  
                นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อชี้แจ้งและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ประกาศ  3 มี.ค. 2560
เปิดดู  16  ครั้ง


อบรมหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมฯ"  
                นางรัตนาภรณ์ กัญญาราช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) พร้อมคณะทำงาน ได้จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการเกษตร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร โดยมีหัวข้อการฝึกอบรม ดังนี้ การพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมสู่การปฏิบัติงานในพื้นที่, การพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมการเกษตรของประเทศไทย ยุค 4.0, เทคโนโลยี IOT (Internet 0f Think) กับการพัฒนาการเกษตร, การเลี้ยงกุ้งล็อบสเตอร์น้ำจืด (กุ้งก้ามแดง) การผลิตอะโวคาโด ณ บ้านกลางดอยรีสอร์ท ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ประกาศ  26 ก.พ. 2560
เปิดดู  20  ครั้ง


อ่านทั้งหมด


สาระน่ารู้


การปลูกฟักทองญี่ปุ่น
วันที่ประกาศ  20 ต.ค. 2559
เปิดดู  93  ครั้ง
การปลูกถั่วอะซูกิ
วันที่ประกาศ  20 ต.ค. 2559
เปิดดู  83  ครั้ง
พลับ
วันที่ประกาศ  19 ต.ค. 2559
เปิดดู  106  ครั้ง
การปลูกสตรอเบอรี่
วันที่ประกาศ  2 ส.ค. 2559
เปิดดู  153  ครั้ง
การปลูกกุหลาบ
วันที่ประกาศ  9 ก.ค. 2557
เปิดดู  568  ครั้ง
การปลูกองุ่น
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  559  ครั้ง
ท้อ-พีช
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  501  ครั้ง
แชมพูและครีมนวดผมจากอะโวกาโด
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  470  ครั้ง
เจียวกู้หลาน
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  273  ครั้ง

อ่านทั้งหมด

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร 0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th
web counter