ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม


สัมมนาโครงการฝิ่นฯ  
                นายบุญเทียน แหลงคำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาแผนงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่การปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมแกรนด์วิว โฮเทล เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2559
วันที่ประกาศ  9 ธ.ค. 2559
เปิดดู  1  ครั้ง


สัมมนางานด้านอารักขาพืช  
                นายบุญเทียน แหลงคำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางสาวศศิเมษ ฟองสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านอารักขาพืช ณ โรงแรม ศิรินาถการ์เด้น ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2559
วันที่ประกาศ  9 ธ.ค. 2559
เปิดดู  1  ครั้ง


สัมมนาท่องเที่ยววิถ๊เกษตร  
                นายบุญเทียน แหลงคำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นายยงยุทธ์ บุญสูง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และ นางอัมพร จันทร์ตานักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในด้านบริหารจัดการท่องเที่ยววิถีเกษตร ณ โรงแรมสวนบวกหาด ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2559
วันที่ประกาศ  9 ธ.ค. 2559
เปิดดู  1  ครั้ง


ฟาร์มตัวอย่าง  
                นายบุญเทียน แหลงคำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินการร่วมจัดนิทรรศการและเตรียมงานเพื่อถวายรายงานการดำเนินงาน ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านแม่ตุงติง ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559
วันที่ประกาศ  2 ธ.ค. 2559
เปิดดู  6  ครั้ง


ประชุมประจำเดือน  
                นายบุญเทียน แหลงคำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นายมนตรี ชะนะชมภู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม ณ ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภูฟ้า อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
วันที่ประกาศ  30 พ.ย. 2559
เปิดดู  4  ครั้ง


ฟาร์มตัวอย่าง  
                นายบุญเทียน แหลงคำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายยงยุทธ์ บุญสูง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอสะเมิง ดำเนินการจัดเตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านแม่ตุงติง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559
วันที่ประกาศ  30 พ.ย. 2559
เปิดดู  7  ครั้ง


ศูนย์ฯอินทนนท์  
                นายบุญเทียน แหลงคำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ (อินทนนท์) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) (อินทนนท์) เพื่อรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึง ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา
วันที่ประกาศ  30 พ.ย. 2559
เปิดดู  3  ครั้ง


อบรมอาชีพเสริม  
                นายบุญเทียน แหลงคำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้นางสาวยุวธิดา บุญทาตุ้ย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวศศิเมษ ฟองสา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพเสริมแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้สมาชิกฯมีความรู้ ทักษะ ด้านการแปรรูปถนอมอาหาร การประกอบอาหาร และการทำน้ำยาเอนกประสงค์ แชมพูและสบู่เหลว ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
วันที่ประกาศ  28 พ.ย. 2559
เปิดดู  5  ครั้ง


อ่านทั้งหมด


สาระน่ารู้


การปลูกฟักทองญี่ปุ่น
วันที่ประกาศ  20 ต.ค. 2559
เปิดดู  35  ครั้ง
การปลูกถั่วอะซูกิ
วันที่ประกาศ  20 ต.ค. 2559
เปิดดู  34  ครั้ง
พลับ
วันที่ประกาศ  19 ต.ค. 2559
เปิดดู  43  ครั้ง
การปลูกสตรอเบอรี่
วันที่ประกาศ  2 ส.ค. 2559
เปิดดู  98  ครั้ง
การปลูกกุหลาบ
วันที่ประกาศ  9 ก.ค. 2557
เปิดดู  514  ครั้ง
การปลูกองุ่น
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  500  ครั้ง
ท้อ-พีช
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  447  ครั้ง
แชมพูและครีมนวดผมจากอะโวกาโด
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  415  ครั้ง
เจียวกู้หลาน
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  238  ครั้ง

อ่านทั้งหมด

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร 0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th
web counter