ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

 
       ประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนงานโครงการหลวง ณ สถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
     วันที่ประกาศ  2016-06-24
     เปิดดู  28  ครั้ง
 
 
       ประชุมศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนโครงการหลวงแม่แฮ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โครงการหลวงแม่แฮ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
     วันที่ประกาศ  2016-06-24
     เปิดดู  11  ครั้ง
 
 
       โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นายมนตรี ชะนะชมภู นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบปัจจัย การผลิตโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เพื่อจัดทำแปลงสาธิตเพื่อการฝึกอาชีพทางการเกษตร ณ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
     วันที่ประกาศ  2016-06-23
     เปิดดู  12  ครั้ง
 
 
       นักส่งเสริมมืออาชีพ  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นางสาวจารุวี อันเซตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ร่วมสัมมนา เชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนานักส่งเสริมมืออาชีพครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
     วันที่ประกาศ  2016-06-23
     เปิดดู  14  ครั้ง
 
 
       สัมมนาหญ้าแฝก  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ มอบหมายให้นายธีรพงศ์ สุพรรณทัศน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ ฯ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
     วันที่ประกาศ  2016-06-06
     เปิดดู  26  ครั้ง
 
 
       ประชุมประจำเดือน  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ ประธานประชุม โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อขับเคลื่อนงานและวางแผนปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทำความเข้าใจรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
     วันที่ประกาศ  2016-06-06
     เปิดดู  18  ครั้ง
 
 
       ประชุมประจำเดือน  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ นายมนตรี ชะนะชมภู หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ทุ่งเริง ทุ่งเรา ห้วยเสี้ยว ประชุมประจำเดือนเพื่อขับเคลื่อนงานและวางแผนปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทำความเข้าใจรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ทุ่งเริง ตำบลบ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
     วันที่ประกาศ  2016-05-18
     เปิดดู  53  ครั้ง
 
 
       ประชุมประจำเดือน  
     ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) นายประทีป เอียนเล่ง ผู้อำนวยการ ประธานประชุม โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อขับเคลื่อนงานและวางแผนปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทำความเข้าใจรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
     วันที่ประกาศ  2016-05-11
     เปิดดู  50  ครั้ง
 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

สาระน่ารู้การเกษตรที่สูง   

    
 
การปลูกสตรอเบอรี่  
วันที่  2016-01-07
เปิดดู  192  ครั้ง

 

    
 
การปลูกกุหลาบ  
วันที่  2014-07-09
เปิดดู  426  ครั้ง

 

    
 
การปลูกองุ่น  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  399  ครั้ง

 

    
 
พลับ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  336  ครั้ง

 

    
 
ท้อ-พีช  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  354  ครั้ง

 

    
 
ถั่วอะซูกิ  
วันที่  2014-06-21
เปิดดู  268  ครั้ง

 

 

         ดูทั้งหมด
 

 

##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##
 

นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายประทีป เอี่ยนเล่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)

 

 

เมนู
   
   
             
##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ##ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)่
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร  0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th