ยินดีต้อนรับ

นายโอฬาร พิทักษ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายประทีป เอี่ยนเล่ง
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม


โครงการพระราชดำริ  
                นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ( เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายยงยุทธ บุญสูง และนายศุภชัย เปอร์เจ ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่อง “การปลูกกาแฟครบวงจร” ณ กองพันพัฒนาที่ ๓ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พันเอกศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์ รองผู้อำนวยการโครงการฯ เป็นประธาน ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙
วันที่ประกาศ  13 ก.ย. 2559
เปิดดู  25  ครั้ง


โครงการพระราชดำริ  
                นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสรุปผลการดำเนินงานโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในวันที่ ๘-๑๐ กันยายน ๒๕๕๙
วันที่ประกาศ  10 ก.ย. 2559
เปิดดู  21  ครั้ง


จัดฝึกอบรม อกม  
                ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) โดย นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้จัดอบรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม) หลักสูตร “การปลูกไม้ผลเมืองหนาว” ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ระหว่าง วันที่ 31 สิงหาคม- 2 กันยายน2559 ที่ผ่านมา
วันที่ประกาศ  6 ก.ย. 2559
เปิดดู  26  ครั้ง


อบรมการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ  
                นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางสาวยุวธิดา บุญทาตุ้ย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติเจ้าหน้าที่ศูนย์สหวิชาในศูนย์เฉพาะด้าน โครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการสู่บทบาทการให้บริการและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ ระยะที่ 2 หลักสูตร “การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ” ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา
วันที่ประกาศ  6 ก.ย. 2559
เปิดดู  18  ครั้ง


จัดฝึกอบรม  
                ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) โดยนายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้จัดอบรมนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอหลักสูตร “การปลูกไม้ผลเมืองหนาว” ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2559
วันที่ประกาศ  26 ส.ค. 2559
เปิดดู  28  ครั้ง


เข้าร่วมสัมมนา  
                นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นายธีรพงศ์ สุพรรณทัศน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวยุวธิดา บุญทาตุ้ย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ปี2559 ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2559
วันที่ประกาศ  26 ส.ค. 2559
เปิดดู  25  ครั้ง


นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ  
                นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางสาวจารุวี อันเซตา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 โครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปี2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 22-24 สิงหาคม 2559
วันที่ประกาศ  26 ส.ค. 2559
เปิดดู  22  ครั้ง


ฟาร์มตัวอย่าง  
                นายประทีป เอี่ยนเล่ง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่(เกษตรที่สูง) มอบหมายให้ นางกนกวรรณ พรหมตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมต้อนรับ พลเอกพัชรพงษ์ อินทรสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ และคณะ ณ บ้านตุงติง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
วันที่ประกาศ  26 ส.ค. 2559
เปิดดู  24  ครั้ง


อ่านทั้งหมด


สาระน่ารู้


การปลูกสตรอเบอรี่
วันที่ประกาศ  2 ส.ค. 2559
เปิดดู  42  ครั้ง
การปลูกกุหลาบ
วันที่ประกาศ  9 ก.ค. 2557
เปิดดู  474  ครั้ง
การปลูกองุ่น
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  462  ครั้ง
พลับ
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  381  ครั้ง
ท้อ-พีช
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  398  ครั้ง
ถั่วอะซูกิ
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  313  ครั้ง
แชมพูและครีมนวดผมจากอะโวกาโด
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  370  ครั้ง
เจียวกู้หลาน
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  214  ครั้ง
การปลูกอะโวกาโด
วันที่ประกาศ  21 มิ.ย. 2557
เปิดดู  342  ครั้ง

อ่านทั้งหมด

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
118/1 หมู่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
โทรศัพท์ 0-5328-2823 โทรสาร 0-5328-2872 e-mail : haec03@doae.go.th
web counter